Blogi

Tagasi
Kunstmuru kattega kogukondlik tenniseväljak

Kogukondlik tenniseväljak – ehitamine ja rahastamine

Tennise näol on tegemist ühe kõige sotsiaalsema, seltskondlikuma ja lõbusama spordialaga maailmas. Ala populaarsus on viimasel ajal ainult kasvanud, mis on toonud tennise juurde ka järjest rohkem inimesi, kes soovivad regulaarselt seda mängu harrastada. Rohkem tennisehuvilisi tähendab aga ka vähem vabu väljakuid! Just seetõttu on hea variant treenimisvõimaluste laiendamiseks rajada kogukondlik tenniseväljak, et nautida tennisemängu oma kodu lähedal.

Kogukondlik tenniseväljak – kellele ja miks?

Kogukondlikult rajataval tenniseväljakul on mitmeid eeliseid ainult ühe eramu juurde kuuluva privaatse tenniseväljaku ees. Kõige suuremaks plussiks võib “jagatava” tenniseväljaku puhul pidada kindlasti väiksemaid ehitus- ja hoolduskulusid ühe inimese kohta.

Samuti võimaldab selline projekt kogukonnaelu elavdada, tuua inimesteni uusi vaba aja veetmise vorme ning parandada nende liikumusharjumusi. Tennise populaarsuse saladuseks peetaksegi sageli just selle mängu sotsiaalset aspekti, sest lisaks mõnusale ja intensiivsele treeningule võimaldab tennis nautida ka kvaliteetaega oma pere, sõprade ja tuttavatega. Ja mis kõige tähtsam – väljaku ehitamine tasub end kindlasti ära, sest mängukaaslaseid on alati kodu lähedalt võtta!

Kogukondliku tenniseväljaku ehituse planeerimine

Tenniseväljaku ehituse planeerimisel tuleks hilisemate probleemide vältimiseks ja ennetamiseks mõned aspektid kindlasti eelnevalt läbi mõelda.

Kõige esimesena on vaja arvestada väljaku asukohaga. Tuleks uurida, kas piirkonnas on olemas piisavalt suur maatükk, kuhu tenniseväljak mõõtmetega 18,27m x 36,57m ära mahuks. Ükskõik kas tegemist on küla, asumi või kortermajade piirkonnaga – kas ehituseks sobilik vaba maa on olemas?

Samuti on vaja kindlasti meeles pidada, et kogukondlik tenniseväljak asuks kogukonna liikmete jaoks mugavas ja hästi ligipääsetavas kohas, et hiljem ei osutuks probleemiks näiteks väljaku liiga kauge asukoht. Lisaks on olulised on ka korralikud juurdepääsuteed, et ehitus sujuks võimalikult hästi ja mõistliku eelarve piires. Vajalikuks võib osutuda ka ehitusloa ja kasutusloa taotlemine omavalitsuselt, kuna tegemist üldkasutuses oleva väljakuga.

Mis veel? Sellise suure kogukondliku ettevõtmise puhul on alati oluline leida huvilised – kohalikud tennise entusiastid, kes projekti järjepidevalt veaks. Ehituse planeerimise käigus tuleb otsida inimesed, kes regulaarselt projekti erinevate etappidega tegeleksid – finantseerimisvõimaluste uurimisest reaalse ehituse organiseerimiseni välja.

Et tagada kogukondliku tenniseväljaku maksimaalne kasutatavus, on hea variant rakendada väljakul MyGames automatiseerimislahendust. Süsteem võimaldab muuta tenniseväljaku täiesti iseteeninduslikuks: mängijad broneerivad aegu MyGames rakenduses või veebis, väljaku uks avaneb unikaalse koodiga ning väljaku tuled süttivad vajadusel automaatselt. Tänu sellele ei ole vaja kellelgi väljakut administreerida ja mänguaegu ise füüsiliselt planeerida. Lisaks võimaldab see soovi korral väljakut kolmandatele kasutajatele välja rentida.

Millised on kogukondliku tenniseväljaku ehituse finantseerimisvõimalused?

Tenniseväljaku rajamine ei ole küll odav projekt, kuid kogukondlikult ehitades on siiski võimalik kulusid vähendada või jagada. Kulude jaotamiseks ja rahastuse leidmiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. 

1. Finantseerimine oma vahenditega

Kõige lihtsam variant on jaotada kogukondliku tenniseväljaku ehituse maksumus ja kõik sellega seonduvad kulud kogukonna liikmete peale ära. Olenevalt kogukonna suurusest, võib see variant olla kergesti teostatav ning tänu sellele tuleb ka väljaku maksumus ühe inimese kohta mõistlik.

2. Täiendava raha taotlemine omavalitsuse eelarvest

Üheks võimaluseks on taotleda rahastust omavalitsuse kaasavast eelarvest, millega väljaku ehitust finantseerida, omafinantseerimise osa on üsna tihti ka vajalik. Kaasavas eelarves osalevad elanikud omavalitsuse raha kasutamise planeerimises ja jaotamises. Kaasava eelarve raames saavad ideid esitada kõik inimesed, kes soovivad avalikku hüve pakkuvat ja avalikus kasutuses olevat investeeringuobjekti ellu viia. Otsuse, kuhu kaasava eelarve raha lõpuks suunatakse, teevad omavalitsuse alalised elanikud. Üldiselt on kaasava eelarve maht vahemikus 10 000-200 000 eurot, mille eest viiakse üldjuhul ellu üks või ka mitu võiduideed. Kaasava eelarve kohta leiab informatsiooniga iga omavalitsuse kodulehelt.

Lisaks saab vald ka ise oma eelarve kaudu kogukondliku tenniseväljaku ehitust finantseerida. Antud juhul on protsessi osaks sellisel juhul enamasti ka riigihange.

3. PRIA ressursside kaasamine

Omavalitsuse eelarvest rahastuse taotlemise kõrval on võimalik toetust küsida ka Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist. PRIA vahendatavad toetused on mõeldud maapiirkondade üldiseks edendamiseks ning need ei seostu ainult põllumajanduse või kalandusega. Toetuseid määratakse ka elukeskkonna arendamiseks, kohalike traditsioonide väärtustamiseks ja kogukondade koostööks. 

Tenniseväljakute ehituse valdkonnas on PRIA-poolne kõige sobivam variant LEADER-meede (meede 19.2), millega toetatakse tegevuste teostamist kohaliku arengu strateegia raames. Antud toetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas tegutsev ettevõtja, sihtasutus, seltsing kohalik omavalitsusüksus ja mittetulundusühing, sh kohalik tegevusgrupp ise. Projektitoetuse määra ning suuruse määramisel arvestatakse LEADER-meetme määruses, Maaelu Arengukavas, nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 maaelu arengu toetuse kohta sätestatud nõuetest ning vähese tähtsusega abi reeglitest tulenevate piirangutega. LEADER-projektitoetuse taotlemiseks on vaja pöörduda kohalikku tegevusgruppi. Tegevusgrupp tuleb valida vastavalt sellele, kus maakonnas investeeringuobjekt asub. 

Mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele määratakse projektitoetust kuni 90%, seltsingute puhul on toetusmäär kuni 100% ning minimaalne toetusmäär on 15%. Maksimaalne projektitoetus ühe taotluse kohta on 200 000€. Pärast taotluse esitamist kontrollib PRIA taotlejate nõuetele vastavust ning teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 60 tööpäeva jooksul. 

Juhul kui on soov kogukondliku tenniseväljaku ehituseks vajaliku rahastuse taotlust esitada, on selleks vaja eelnevalt kokku panna ka kavandatava ehitise maksumuse eelarve. Unigrass on selliseid eelarveid aastate jooksul kokku pannud mitmeid. Oleme korduvalt teostanud erinevate vallavalitsuste, külaseltside ja MTÜ-de projekte, tänu millele omame selles valdkonnas põhjalikku kogemust ja teadmisi. 

Rohkem informatsiooni LEADER-meetme kohta siin.

Kogukonna tervise ja parema elu nimel!

Kogukondlik tenniseväljak võimaldab elavdada kohalikku elu, tugevdada kogukonda ning luua inimestele uusi sportimisvõimalusi. Tänu sellele jõuab tennis järjest laiema inimeste ringini ning ala populaarsus kasvab. Ka meie Unigrassis soovime erinevate spordirajatiste ehitamise kaudu jätkuvalt toetada Eesti elanike sportimisvõimaluste kasvu. Huvi korral võta meiega ühendust!

Foto autor: Janno Metsa

Jaga postitust

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Tagasi