Padeliväljak

Padeliväljaku alus

Kunstmuru padeliväljaku ehitusprotsess algab spetsiaalsest ja kõrgekvaliteedilisest alusest. Aluse paigaldus on pea tähtsaim osa väljaku ehituse puhul, sest kvaliteetne padeliväljaku alus tagab hilisema sujuva kunstmuru paigalduse ja ka suurepärased mänguomadused.

Pealmise katte paigaldus õnnestub, kui on olemas õigesti ehitatud padeliväljaku alus. Kui alus on kvaliteetselt ehitatud, ei nõua padeliväljak palju hooldust ja on aastaringselt kasutatav. Alus on sisuliselt kunstmuru all olevate graniitsõelmete, betooni või dreeniva asfaldi kiht, mis peab olema umbes 30cm paksune. Aluse põhjale paigaldatakse vastavalt soovitav pealmine kattekiht.

Üheaegselt padeliväljaku aluse ehitusega leiab tavaliselt aset ka väljakupiirde ehituse algus. Kuna padelis kasutatakse mängimiseks ka väljakupiiret, peab piirde lahendus olema spetsiaalselt padeliväljaku jaoks toodetud. See tähendab, et kuna padeliväljaku piire on oma konstruktsioonilt väga põhjalik, on vajalik lisaks ka lintvundamendi rajamine.

Huvi ja lisaküsimuste korral palume võtta meiega ühendust!